PREINSCRIPCIÓ 24-25

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria Presentació de sol·licituds: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio Matrícula: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primerapetició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 25/04/2024 Aquestes llistes …