"La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi".
Maria Montessori
Escola Anglesola Preschool and Kindergarten | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.