El 5 d´octubre De 2017 es va constituir l´A.F.A de l´Escola Anglesola.

La seva adreça de contacte és: afaanglesola@gmail.com

I la seva web:   afa.escolaanglesola.cat