Projectes

Considerem que el treball per projectes ha de servir per posar els infants en el centre del procés d’aprenentatge, com a protagonistes.

És per això que partim de les idees prèvies dels alumnes, de les seves vivències. Aquestes vivències ens poden portar a parlar, a plantejar-nos preguntes, interrogants i, finalment, a decidir voler emprendre l’aventura de conèixer amb més profunditat, tot observant el món amb una altra mirada, experimentant, buscant noves dades…

Espais

Son ambients d’aprenentatge i de relació on, a partir de diferents propostes disposades amb materials que provoquen l’interès pels infants, aquests poden actuar, experimentar, observar, inventar, imaginar, relacionar-se… 

El desenvolupament i l’aprenentatge no és un procés lineal ni col·lectiu, sinó que segueix un ritme intern i individual. Respectar els processos individuals significa disposar els ambients , els materials i les condicions perquè cada nen/a construeixi els seus aprenentatges diferenciats.

Tallers

Per tal de poder treballar les especialitats de manera integrada en el nostre projecte, fem la música, l’anglès i l’educació física a través de tallers. 

Aquests tallers els fem amb grups reduïts d’infants barrejats de la mateixa comunitat, i són ells mateixos qui escullen quin taller volen fer, per tal de poder fomentar l’autonomia, la motivació i donar resposta a les intel·ligències múltiples.

Propostes d’aula

Les propostes d’aula ens permeten incidir en aspectes concrets de les matemàtiques, la llengua, l’art i la ciència, a través de jocs i reptes. Es tracta d’un treball més individualitzat o de petit grup, on busquem que, poc a poc, l’infant vagi prenent consciència del seu aprenentatge. Els objectius de les propostes són compartits amb els infants i es fomenta l’autoavaluació per tal d’anar-los acompanyant en el seu camí d’aprenentatge.