El servei de matí té dues franges, cadascuna amb un preu diferent.

Franja 1: de 8h a 9h 

Franja 2: de 8:30h a 9h

Preu:

  • Esporàdics: de 8h a 9h  3,50€ i de 8:30h a 9h 1,75€
  • Fixes: 8h a 9h 29€/mes i de 8:30h a 9h 15€/mes

Els racons de tarda van en franges de 30 minuts. 

Horari: De 16:00h a 18:00h (16:00h a 16:30h, de 16:00h a 17:00h, de 16:00h a 17:30h i/o de 16:00h  a 18:00h).

Preu:

  • Esporàdics: 30 minuts 1,75€; 1h 3,50€.
  • Fixes: 30 minuts 15€/mes, 1h 29€/mes, 1h30minuts 40€/mes  o  2h 55€/mes.