Com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge els nens i nenes participen conjuntament amb els seus mestres en la formulació dels objectius i la planificació del treball a fer a l’aula.  

Com a punt rellevant d’aquest procés donem gran importància al fet de compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació.  L’avaluació entesa com a part integrada dins del procés d’aprenentatge, i no com a funció únicament qualificadora, és un dels pilars de la nostra manera de pensar i fer.