Tal com ens explica el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), l’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Tenint en compte aquest PEDC a on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L’Estratègia Digital de l’escola comprèn tots els àmbits dels centres educatius: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, per tal d’aconseguir que docent, alumnes i centre assoleixin una competència digital. Seguint les indicacions que ens proporciona el Departament, el nostre document consta de dues parts: la part estratègica i la part de cultura digital. Per saber més cliqueu a la imatge arribareu a la web amb tota la informació detallada creada durant el curs 22-23.