Les mestres no només són transmisores de coneixements, sinó que acompanyen el procés d’aprenentatge ajudant als infants a ser ells mateixos qui descobreixin aquests sabers.Així doncs, a través de l’escolta activa de l’alumnat, serà qui guiarà o orientarà el procés d’aprenentatge, oferint preguntes, actuant de model i facilitant la construcció de coneixement.