Durant tot el juliol i les tardes de la jornada intensiva, l’AFA organitza activitats diverses gestionades per la mateixa empresa que porta les activitats extraescolars i el menjador, ja que d’aquesta manera els infants ja coneixen a les persones monitores i aquestes ja coneixen la línia pedagògica de l’escola.