NEUS SANMARTÍ
“Avaluar per Apredre”

CARLES MONEREO
“Per què hem de parlar d’avaluació?”

MARC PRENSKY
“No necesitamos exámenes ni asignaturas”

FRANCCESCO TONUCCI

“Aprender a leer u escribir es el mejor regalo para tus hijos”

TONI OTERO
“Quins són els principals trets positius de la personalització de l’aprenentatge?”

TONI OTERO
“Els projectes: l’alumne centre de l’aprenentatge a primària-Experiència de personalització educativa”

MICHAEL MOORE
“El éxito educativo de Finlandia”