La nostra metodologia de treball es basa en el respecte als diferents ritmes de treball, per això sovint organitzem les activitats tenint en compte aquesta diversitat i no les edats dels nens i nenes.


No parcel·lem els horaris en franges per matèries sinó que treballem de manera interdisciplinar a partir dels projectes d’aula.