A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text.  Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació  d’hipòtesis i ’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi.

D’aquesta manera intentem apropar la realitat als nostres alumnes, buscant sempre que el seu aprenentatge sigui realment significatiu.  

Organitzem espais de Lliure Circulació. Són ambients d’aprenentatge i de relació on, a partir de diferents propostes disposades amb materials que provoquen l’interès pels infants, aquests poden actuar, experimentar, observar, inventar, imaginar, relacionar-se… 

Respectar els processos individuals significa disposar els ambients , els materials i les condicions perquè cada nen/a construeixi els seus aprenentatges diferenciats.

IMG_6947

Treballem en diferents entorns d’aprenentatge: aula, espai de ciència, hort, animals, racons, ambients, etc., de manera que tot allò que fem estigui contextualitzat i tingui sentit pels nens i nenes.

gallines.jpg

Potenciem l’ús de la conversa entre els infants i els mestres per tal que  esdevingui el motor de l’aprenentatge en un procés de desenvolupament global.

Com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge els nens i nenes participen conjuntament amb els seus mestres en la formulació dels objectius i la planificació del treball a fer a l’aula.  

Com a punt rellevant d’aquest procés donem gran importància al fet de compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació.  L’avaluació entesa com a part integrada dins del procés d’aprenentatge, i no com a funció únicament qualificadora, és un dels pilars de la nostra manera de pensar i fer.