Utilitzem una metodologia d’aprenentatge basada en els següents objectius:

  • Potenciar l’autonomia personal dels infants.
  • Fomentar la participació democràtica en totes les activitats que fem a l’escola.
  • Estimular l’aprenentatge en interacció: amb els companys, amb els mestres, amb el medi.
  • Potenciar l’interès dels nens i nenes, que es mantingui en el temps i generi més aprenentatges.
  • Potenciar el treball d’investigació: les “bones preguntes”, el treball científic.
  • Potenciar que aflorin emocions i sentiments positius en relació al què i com s’aprèn.
  • Estimular la creativitat.
  • Propiciar la transferència de coneixements.
  • Promoure l’avaluació dialogant i l’autoregulació de l’aprenentatge.
dav
dav
IMG_6768
previous arrow
next arrow