L’escola Anglesola va néixer el 2017 amb l’objectiu clar de ser un centre innovador, on els nens i les nenes siguin els autèntics protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

Volem fer realitat, fugint de frases fetes i expressions buides de contingut real, un aprenentatge on els nostres alumnes vagin poc a poc construint coneixement.  Procés que els ha de portar a assolir les competències i capacitats necessàries per poder afrontar aquells reptes amb que es trobaran en el món que els envolta.

Com a escola catalana, inclusiva i laica els nostres valors es centren en el desenvolupament integral dels nens i nenes en un context sociocultural cada vegada més ampli i divers.

És per això que treballem el respecte als altres, a les diferents maneres de pensar i fer, a les cultures i creences dels altres com a motius d’enriquiment del grup.