• Sílvia Majoral: “Seguint el fil” Col·lecció Temes d’infància 68 (Rosa
  Sensat)
 • Sílvia Majoral: “Veig tot el món! Créixer junts tot fent projectes”
  Col·lecció Temes d’infància,48 (Rosa Sensat)
 • Jorba, J.; Casellas, E. (eds.) (1996). “La regulació i l’autoregulació dels
  aprenentatges.” Barcelona: ICE UAB
 • Jorba, J.; Casellas, E.; Prat, A.; Quinquer, D. (coords.) (2000). “Avaluar
  per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge.” Barcelona: ICE UAB
 • Jorba, J.; Sanmartí, N. (1996) “Ensenyar, aprender i evaluar: un procés
  de regulación continua.” Madird: MEC.
 • Monereo, C. (coord) (2009). “PISA como excusa. Repensar la educación
  para cambiar la enseñanza.” Barcelona. Ed. Graó.
 • Rosell, M. (1996) “Avaluar, més que posar notes.” Barcelona. Ed. Claret